Stowarzyszenie Mediatorów Pactus zaprasza na kolejną edycję szkoleń dla osób zainteresowanych mediacją. Rozpoczyna się od szkolenia podstawowego z mediacji dla przyszłych mediatorów. Termin szkolenia: 23-25 stycznia 2015 oraz 30-31 stycznia i 1 lutego 2015 r. w Łodzi. Szkolenie jest odpłatne.

Więcej informacji na stronie: http://lodzkie.ngo.pl/wiadomosc/1278362.html