Ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń, w szczególności zmniejszenie liczby osób koniecznych do ich założenia, zakłada prezydencki projekt nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. W poniedziałek Bronisław Komorowski podpisał i skierował projekt do Sejmu.

kprp_20130131_wg_230

- Jest potrzeba, jeśli nie nadania nowego impulsu, to przynajmniej usunięcia niektórych barier ograniczających możliwość rozwijania się trzeciego sektora, organizacji pozarządowych – powiedział prezydent podczas uroczystości w Belwederze. Wyraził nadzieję, że nowela będzie dobrze służyła sprawie.

Bronisław Komorowski podkreślił, że obowiązująca ustawa sprawdziła się i przyczyniła do powstania wielu organizacji oraz stowarzyszeń. – Zaowocowała ogromną ilością inicjatyw społecznych, które zmieniły naszą ojczyznę, także przez budowanie Polski obywatelskiej, na której nam w dalszym ciągu zdecydowanie zależy – powiedział.

Prezydent podziękował m.in. organizacjom pozarządowym za współpracę przy tworzeniu projektu ustawy. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta uzyska poparcie w parlamencie.  – Jednocześnie serdecznie proszę organizacje i stowarzyszenia, aby także aktywnie uczestniczyły w wyjaśnianiu wszystkich motywacji, uwarunkowań i sensowności proponowanych zmian w zapisach ustawy – powiedział.

W uroczystości wzięła udział Pierwsza Dama Anna Komorowska, Szef KPRP Jacek Michałowski oraz minister Irena Wóycicka i doradca Henryk Wujec.

Złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o stowarzyszeniach prezydent zapowiedział 4 czerwca, w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym w 25. rocznicę wyborów z 1989 r. Bronisław Komorowski podkreślał wówczas, że „bez silnego sektora pozarządowego nie uda się zbudować wystarczająco silnych wspólnot lokalnych”. Przekonywał, że istnieje potrzeba dostosowania przepisów dotyczących działalności obywatelskiej – pochodzących „z samego początku transformacji Polski” – do współczesnych warunków.

Projekt jest efektem prac zespołu powołanego w Kancelarii Prezydenta, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych; latem tego roku odbyły się konsultacje społeczne. Głównym celem zmian jest ułatwienie obywatelom tworzenia stowarzyszeń i uproszczenie procedur z tym związanych. W projekcie znalazła się propozycja zmniejszająca z 15 do 7 liczbę osób, które mogą założyć stowarzyszenie.

Obecnie po spotkaniu założycielskim trzeba zgłosić wniosek o rejestrację stowarzyszenia do sądu, który następnie zwraca się do organu nadzorującego (starosty) i czeka na jego odpowiedź. Projekt zakłada, że to sąd w ciągu 7 dni będzie podejmował decyzję w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero po tym fakcie będzie informował starostę.

Zgodnie z projektem starosta – jako organ nadzorujący – miałby mniejsze uprawnienia, jeśli chodzi o kontrolę stowarzyszeń. Starosta mógłby żądać dostarczenia odpisów uchwał walnego zgromadzenia delegatów, musiałby jednak wskazać uzasadnienie takiego działania.

Projekt zakłada również zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację stowarzyszenia do sądu, a jedynie informują starostę. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stowarzyszenia takie uzyskują środki jedynie ze składek członkowskich. Według prezydenckiej propozycji, stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje, czy zawierać umowy prawne. (PAP)


Źródło: www.prezydent.pl