Na początku 2015 roku rozpocznie się nabór kandydatów ze strony organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego apeluje do wszystkich organizacji pozarządowych naszego regionu o zaangażowanie się w wybór pozarządowej strony Komitetu.

Więcej informacji na stronie: http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/543-kto-do-komitetu-monitoruj%C4%85cego-nowe-%C5%82%C3%B3dzkie-rpo?