W związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r., w dniu 19.12.2014 r. o godzinie 9.30 w UMWŁ przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104),odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć.

Więcej informacji na stronie: http://www.lodzkie.pl/kultura/otwarty-konkurs-ofert-spotkanie-informacyjne