Celem projektu ”Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP” jest podniesienie kwalifikacji pracowników firm z sektora MMP (pracowników, osób z kadry zarządzającej lub właścicieli przedsiębiorstw) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. Łódzkiego w zakresie efektywnego zarządzania w okresie zmiany profilu działalności firmy, wsparcia procesów adaptacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia i prowadzenia efektywnej polityki kadrowej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:
http://www.topas.com.pl

Opis terminu szkolenia
Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy osoby zatrudnione na umowę o pracę – pracowników, osoby z kadry zarządzającej lub właścicieli przedsiębiorstw MMP (mikro, małych przedsiębiorstw) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. łódzkiego.
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne.
Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godz. 9.00- 16.00, w ośrodku Topas sp.z o.o. w Łodzi, Al.Kościuszki 103/105.
Liczba słuchaczy w grupie wynosi 10-15 osób.
Koszt udziału w szkoleniach jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu i noclegu dla uczestników.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:

http://www.topas.com.pl/projekty/projekt-toplod/

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane do osób, które chcą założyć swój pierwszy sklep internetowy.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej projektu i przesłanie jej na adres email: lodz@topas.com.pl

Program szkolenia
Tematy zajęć:
Wybór dostawcy usług hostingowych:
• Koszty.
• Wydajność.
• Bezpieczeństwo.
• Gotowe rozwiązania.
Wybór platformy:
• Koszty.
• Łatwość instalacji.
• Łatwość administracji.
• Bezpieczeństwo.
• Oferowany zakres funkcjonalności.
• Obsługiwane systemy płatności on-line i ich dostępność w Polsce.
• Płatne i darmowe motywy i wtyczki.
• Płatne i darmowe spolszczenia.
• Dostępność polskich ustawień regionalnych (data, waluta).
• Rozwiązania dedykowane wyłącznie do e-sklepów.
• Rozwiązania autonomiczne oparte na PHP lub Javascript.
Warsztaty:
• Wybór domeny oraz jej konfiguracja m.in. pod kątem skrzynek e-mail.
• Instalacja i konfiguracja platformy.
• Podstawy administracji platformą.
• Instalacja i konfiguracja przykładowych motywów i wtyczek.
• Własne modyfikacje motywów.
• Administracja e-Sklepem.
• Konfiguracja i administracja płatnościami on-line.
• Utworzenie sklepu realizującego indywidualne potrzeby.
• Rozwiązania alternatywne, np. share*it.
Opis metodyki szkolenia
Wykład + warsztaty.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
Umiejętność instalacji i administracji platformą e-sklepu.
Umiejętność doboru odpowiednich motywów i wtyczek.
Umiejętność integrowania e-sklepu z systemami płatności on-line.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
W ramach projektu każdy uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu: Zarzadzanie firmą równych szans, a dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w 2 wybranych szkoleniach:

- Zarządzanie firmą równych szans (obowiązkowe):
Szkolenie obejmuje tematy: z zakresu polityk kadrowych
w firmach, zatrudnienia, awansowania, premiowania.

Blok zarządzanie – 3 dni:

- Organizacja sprzedaży przez internet – jak zbudować e-sklep.
- MS Project – optymalizacja kosztów pracy.
- Zarządzanie projektami wg standardu PMI.
- Informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania projektami.
- Zarządzanie zmianą.
- Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
- Zarządzanie działalnością marketingową.

Blok zarządzanie zespołem – 2 dni:

- MS Project – organizacja zespołu projektowego.
- Zarządzanie w zespole – praktyczne aspekty pracy Projekt Managera.

Blok osobiste kompetencje menedżera – 2 dni:

- Narzędzia do komunikacji i wspomagania pracy grupowej – Sharepoint.
- Zarządzanie czasem przy pomocy MS Outlook.
- MS Power Point – prezentacje i wystąpienie publiczne.
- Wywieranie wpływu.
- Asertywność w pracy Managera.
- Motywowanie pracowników.

Blok prawo i finanse dla menedżerów – 3 dni:

- Tworzenie planów biznesowy przy pomocy EXBIZ.
- MS Excel 2007 – analiza danych gospodarczych podstawy.
- MS Excel 2007 – analiza danych gospodarczych dla zaawansowanych.
- Finanse dla niefinansistów.
- Kompendium wiedzy finansowej.
Warunki ukończenia szkolenia
Obecność na min. 80% zajęć szkoleniowych.