Wprowadzenie w życie 7 nawyków zaproponowanych przez Stephena R. Coveya służy poprawie naszej efektywności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Nawyki te mają na celu zmianę naszych przyzwyczajeń, które przenoszą nas od zależności (od innych), przez niezależność (dbanie o siebie) do współzależności (dbanie o innych).
Pierwsze trzy nawyki są podstawą osobistego rozwoju, dzięki któremu rozwijasz strukturę swojego charakteru. Następne trzy nawyki pozwolą Tobie osiągać sukces w sytuacjach, w których współdziałasz z ludźmi. Ostatni nawyk wpływa na wzrost efektywności w każdym aspekcie Twojego życia.

dzialanie

1.    PROAKTYWNOŚĆ
Bądź osobą świadomą i odpowiedzialną za własne życie z przekonaniem, iż inicjatywa leży w Twoich rękach a to co Ci się przydarza jest konsekwencją Twoich własnych decyzji. Przeciwna postawa nazywana jest reaktywną i związana jest z uleganiem wpływom środowiska, poczuciem braku wpływu na swoje życie, dostosowaniem się do panujących warunków. Postawa proaktywna zakłada, że to co przydarza się nam wynika z naszych działań i wartości, jakie wyznajemy. Początkiem do pracy nad nawykiem bycia proaktywnym jest częste mówienie sobie “tak, zrobię to!” w odpowiedzi na swoje pomysły. Dotyczy to zarówno wielkich marzeń i czynów, jak i pomysłów, które wpadają nam do głowy na co dzień.

2.    ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA
Wkładaj wysiłek i energię w realizację celów ważnych dla Ciebie. Często wpadamy w wir pracy i obowiązków i osiągamy cele, które nie dają nam szczęścia ani radości. Jak twierdzi Covey wspinamy się po drabinie, która oparta jest o złą ścianę. Zgodnie z zasadą Pareto tylko 20% naszej aktywności daje 80% oczekiwanych efektów. Dlatego też najpierw określ co chcesz osiągnąć i rozpocznij z wizją końca.
METODA OKREŚLANIA CELÓW – SMART
Simple – prosty, konkretny, zrozumiały, aby nie trzeba było zastanawiać się „o co mi tutaj chodziło?”
Measurable – mierzalny, tak, aby można było jasno stwierdzić, kiedy zostaje osiągnięty lub ile jeszcze brakuje,
Achievable – osiągalny i możliwy do realizacji, co oznacza, że należy stawiać go rozsądnie, a nie brać „z księżyca”
Relevant – znaczący i związany z naszymi rzeczywistymi pragnieniami. Tylko wówczas będzie dla Ciebie ważny.
Time definite – określony w czasie, aby można było wyznaczyć termin jego realizacji.

Cel dodatkowo powinien być dodatkowo: (SMARTER)

Exciting – czyli ekscytujący na tyle, by aż się chciało działać
Recorded – zapisany i upubliczniony, bowiem gdy podejmiemy się czegoś publicznie będziemy znacznie więcej wagi przywiązywać do realizacji.

3.    NAJPIERW RÓB TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
Zasada ta odnosi się do kolejności działań, jakie wykonujemy na co dzień i kładzie nacisk na realizację priorytetów. Wprowadzenie tego nawyku wymaga robienia rzeczy zgodnych z sobą i swoimi wartościami i celami (zamiast pod wpływem chwili). W ciągu dnia wykonujemy mnóstwo różnych czynności o równym znaczeniu dla celów kluczowych. Abyśmy mogli być skuteczni i efektywni, powinniśmy planować czas i działania, podporządkowując je priorytetom i postępować konsekwentnie z planem.

4.    MYŚL W KATEGORIACH WYGRANA-WYGRANA
Nawyk ten odnosi się do przekonania, iż możliwe jest dążenie do rozwiązania, które daje możliwość obopólnych korzyści każdej ze stron. To nastawienie, w którym unikamy dążenia do osiągnięcia swojego stanowiska za wszelką cenę jak i unikamy zrezygnowania ze swoich potrzeb na rzecz drugiej strony. Szukamy rozwiązania, które zaspokoi potrzeby wszystkich.

5.    STARAJ SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, POTEM BYĆ ZROZUMIANYM
Nawyk ten jest kluczem do sukcesu w komunikacji z innymi ludźmi. Przyjrzyj się własnej postawie. Czy ty chcesz być zrozumiany, zanim sam zrozumiesz? Często nawet nieumyślnie wykazujemy się brakiem zrozumienia. Dopiero wtedy, gdy zrozumiesz, jak druga osoba postrzega siebie, innych ludzi oraz otaczającą ją rzeczywistość, będziesz mógł się z nią efektywnie porozumieć.

6.    SYNERGIA
Szósty nawyk to sztuka wykorzystywania potencjału swojego i innych oraz łączenia ich dla zwiększenia efektów. Synergia może być zilustrowana efektami zaprzęgu. Jeden pies pociągnie sanie z ładunkiem 20 kg, natomiast dwa psy pociągną 55 kg.

7.    OSTRZENIE PIŁY
Ostatni nawyk ma na celu kompleksowe dbanie o siebie w czterech wymiarach: 1)fizyczny – ćwiczenia, sposób odżywiania, sen, 2) społeczno-ekonomicznym – inteligencja emocjonalna, 3) duchowy – jasne wartości, spokój ducha 4) umysłowej – poszerzanie wiedzy, czytanie, planowanie, pisanie. Ostrzenie piły to nawyk odnowy, upewniania się, że stale rozwijasz się w każdym z tych obszarów. Wiesz jakie są twoje wartości i cele (duchowy), dbasz o swoje zdrowie i kondycję (fizyczny), utrzymujesz dobre stosunki z innymi (społeczny) i nie pozwalasz osłabnąć intelektowi (umysłowy).

Powodzenia!!!

Źródło:
S. R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2012

—————————–
Maria Bogdańska

Psycholog w Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przy projekcie „JA-TY-MY”