Usługi gospodarczo-porządkowe

Oferuje

Wyślij zapytanie →

Sprzątanie powierzchni biurowej – w zakres sprzątania wchodzi ścieranie kurzy, zamiatanie/mycie/odkurzanie podłogi, wynoszenie śmieci i sprzątanie toalet. Środki czystości (detergenty, worki na śmieci) zapewniane są przez zleceniodawcę. Cena naliczana jest od metra kwadratowego powierzchni biura.

Sprzątanie klatek schodowych – w zakres usługi wchodzi sprzątanie powierzchni wewnętrznych, tj. zamiatanie i mycie klatek schodowych, utrzymanie czystości drzwi wejściowych, skrzynek pocztowych, kloszy, barierek, kaloryferów, mycie lamperii (dwa razy do roku), sprzątanie ciągów komunikacyjnych w piwnicach (dwa razy do roku). Środki czystości zapewniane są przez zleceniodawcę. Cena naliczana jest od metra kwadratowego powierzchni biura.

Sprzątanie poremontowe – w ramach usługi oferujemy odkurzanie kurzu, doczyszczanie podłóg, usuwanie pozostałości po farbach, klejach, zaprawach murarskich, doczyszczanie fug, kafelek, glazury, armatury, wyposażenia łazienek i kuchni, mycie parapetów, grzejników, mycie mebli, oraz inne usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Cena może wzrosnąć w przypadku dużych lub licznych zabrudzeń. Cena naliczana jest od m2 doczyszczanej powierzchni.

Odśnieżanie – w ramach usługi oferujemy odśnieżanie powierzchni utwardzonych (z wyłączeniem dachów) i posypywanie solą i piaskiem chodników. Sól i piasek zapewnia wnioskodawca.

Prace konserwacyjne – w zakres prac konserwacyjnych wchodzą takie naprawy jak: drobne naprawy hydrauliczne (np. wymiana uszczelek, zmiana baterii), wymiana zamków w drzwiach, skręcanie mebli, drobne naprawy mebli i in.

Prace dodatkowe – w zakres prac dodatkowych wchodzą takie czynności jak: mycie okien, przeszkleń, rolet i żaluzji, drobne malowanie (np. okien), pielenie i przycinanie krzewów, przestawianie, demontaż, wnoszenie i wynoszenie mebli i innych urządzeń etc. Surowce dostarcza zamawiający.

Koszenie trawników i sprzątanie liści – w zakres usługi wchodzi koszenie i wywóz trawy w miejsce wskazane przez zleceniodawcę, grabienie i wywóz liści w miejsce wskazane przez zleceniodawcę.

Usługa czyszczenia przy pomocy myjki parowej – w ramach usługi oferujemy doczyszczanie mniejszych powierzchni przy pomocy myjki parowej, tj. ogrodzenia, bramy, samochody itp.

Sprzątanie terenów zewnętrznych – w ramach usługi oferujemy codzienne zamiatanie terenu utwardzonego wokół obiektu, zbieranie śmieci, wynoszenie śmieci z koszy do kontenerów.


Spółdzielnia Socjalna Incepcja
Bełdów 43, 95-070 Aleksandrów Łódzki
885 800 058, 885 800 057, 885 800 052
http://incepcja.org