1. Podmioty ekonomii społecznej to wszelkie instytucje, które za główny cel stawiają sobie społeczną użyteczność swoich działań. Do podmiotów ekonomii społecznej (zw. PES) zaliczamy: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, towarzystwa pomocy wzajemnej, przedsiębiorstwa społeczne oraz wszelkie inne inicjatywy gospodarcze o charakterze partycypacyjnych.

2. Portal łódzkich podmiotów ekonomii społecznej ma na celu prezentację działalności instytucji związanych z ekonomią społeczną na terenie województwa łódzkiego. Zachęcamy do zapoznania się z opisem oferowanych przez nie usług i produktów oraz do wspierania ekonomii społecznej.