Świadczenie usług polegających na koszeniu poboczy dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca ciągnikiem kołowym z kosiarką boczną

Zakres zadania:

 • obustronne koszenie poboczy dróg gminnych w 2015 r. na terenie gm. Łęczyca na szerokości do 0,5 – 0,7 m od krawędzi jezdni
 • Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5cm
 • Szczegółowy wykaz odcinków objętych usługą przedstawiono w załączniku /Zakres przedmiotu zamówienia/

Czytaj dalej

Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na zadania.

Części (zadania) zamówienia:

a) zadanie I – wykonanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiekcie GDDKiA Oddział w Łodzi przy ul. Irysowej 2

b) zadanie II – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w obiekcie GDDKiA Oddział w Łodzi przy ul. Irysowej 2

c) zadanie III – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Rejonu w Kutnie oraz pomieszczeń socjalno – biurowych Obwodów Drogowych w Krośniewicach i Kaszewach

d) zadanie IV – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w obiektach należących do GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu

e) zadanie V – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb., ul. Południowa 17/19 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wodzinie, ul. Łódzka 14, 95-080 Tuszyn:

Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ogłasza konkurs ofert na wykonanie inwestycji „Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi przy budynku Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Dokumentacja wraz z przedmiarami, kosztorysami ślepymi oraz opisem warunków, jakie powinien spełnić oferent dostępne w siedzibie Banku w Białej Rawskiej przy ul. Jana Pawła II 38, gdzie odbędzie się również otwarcie ofert w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 10:00.

Źródło: http://www.bsbr.pl/x.php/1,762/Konkurs-ofert-na-wykonanie-inwestycji.html

Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny na terenach wewnętrznych i zewnętrznych oraz na pokładach statków powietrznych w Porcie Lotniczym Łódź.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. 94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35 prezentuje ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZNP/15/13 zakończonym aukcją elektroniczną (zgodnym z Regulaminem udzielania zamówień) na:
„Usługę sprzątania, utrzymania czystości i higieny na terenach wewnętrznych i zewnętrznych oraz na pokładach statków powietrznych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. (ZNP/15/13).”

Źródło: http://www.bip.airport.lodz.pl/index.php?d=1306

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: usługi porządkowe
 • Miejsce realizacji: powiat M. Łódź
 • Podmiot: inne, spółdzielnie socjalne
 • Deadline:

  8 lipca 2015 r.

 • Link: www →
 • Składanie: Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o. o., 94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35
 • Wadium: 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie