Usługa druku książki dla UŁ

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku książki dla jednostki organizacyjnej UŁ. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie dla Pakietu nr 1 prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80% wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20% wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne.

Czytaj dalej

Przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych

Przygotowanie materiałów reklamowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby XI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wraz z dostawą do wskazanych siedzib Zamawiającego. Czytaj dalej

Usługa druku folderów i plakatów wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku folderów i plakatów wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wg poniższego opisu: PLAKATY 4 plakaty po 4 szt. każdy format 100×70 cm Papier 170g Kolor FOLDERY 1) 4 wzory folderu po 100 szt. każdy -Format A4 – składany na pół 1 biga – papier 200g – kolor, dwustronnie 2) 120 szt druk – Format A4 – Papier 300g – kolor 3) 80 szt druk – format A3 – papier 150 g – czarno-biały

Źródło:http://asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=99

Opracowanie i wytworzenie graficznego raportu końcowego

Zamówienia publiczne do 30 tys EURO w Starostwie Powiatowym:

Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia dot. opracowania i wytworzenia graficznego raportu końcowego i jego wydruk.

Źródło: http://bip.powiat-tomaszowski.pl/content.php?cms_id=887

Usługi drukowania i powiązane

Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania i powiązane: raportów z trzech badań w nakładzie po 150+150+300+300 sztuk (ogółem 900 sztuk). Usługi obejmują zaprojektowanie, w tym oznakowanie, skład, łamanie, wydrukowanie i dostarczenie zamówionych materiałów do siedziby Zamawiającego ( ul. Wólczańska 49).