Świadczenie usług polegających na koszeniu poboczy dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca ciągnikiem kołowym z kosiarką boczną

Zakres zadania:

  • obustronne koszenie poboczy dróg gminnych w 2015 r. na terenie gm. Łęczyca na szerokości do 0,5 – 0,7 m od krawędzi jezdni
  • Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5cm
  • Szczegółowy wykaz odcinków objętych usługą przedstawiono w załączniku /Zakres przedmiotu zamówienia/

Czytaj dalej

Usługa przeprowadzki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzki w budynku przy
Al. Marsz. Piłsudskiego 8. 2. Przeprowadzka odbywać się będzie etapami, orientacyjnie począwszy od dnia 20 lipca 2015r.  do dnia 31 sierpnia 2015 r., w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00, oprócz sobót  i dni ustawowo wolnych od pracy.

Czytaj dalej

Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowosci Kraszewice

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika szerokości 1,5 mb z kostki betonowej szarej grubości 6 cm ograniczonego projektowanym krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni, które należy dołożyć w brakującym miejscu, oraz obrzeżem betonowym 6x30x100 cm od strony istniejących działek.
Ponadto przewidziano remont zjazdów na posesję z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm do granicy pasa drogowego o szerokości zgodnej z rysunkiem. Ubytki powstałe przy krawędzi jezdni podczas układania krawężnika należy uzupełnić masą mineralno bitumiczną.
Całkowita powierzchnia projektowanego chodnika to 362 m2 natomiast zjazdów ok. 218 m2.. Długość projektowanego chodnika: 353 mb.

Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na zadania.

Części (zadania) zamówienia:

a) zadanie I – wykonanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiekcie GDDKiA Oddział w Łodzi przy ul. Irysowej 2

b) zadanie II – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w obiekcie GDDKiA Oddział w Łodzi przy ul. Irysowej 2

c) zadanie III – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Rejonu w Kutnie oraz pomieszczeń socjalno – biurowych Obwodów Drogowych w Krośniewicach i Kaszewach

d) zadanie IV – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w obiektach należących do GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu

e) zadanie V – wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb., ul. Południowa 17/19 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wodzinie, ul. Łódzka 14, 95-080 Tuszyn:

Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ogłasza konkurs ofert na wykonanie inwestycji „Utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi przy budynku Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Dokumentacja wraz z przedmiarami, kosztorysami ślepymi oraz opisem warunków, jakie powinien spełnić oferent dostępne w siedzibie Banku w Białej Rawskiej przy ul. Jana Pawła II 38, gdzie odbędzie się również otwarcie ofert w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 10:00.

Źródło: http://www.bsbr.pl/x.php/1,762/Konkurs-ofert-na-wykonanie-inwestycji.html