Świadczenie usług polegających na koszeniu poboczy dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca ciągnikiem kołowym z kosiarką boczną

Zakres zadania:

 • obustronne koszenie poboczy dróg gminnych w 2015 r. na terenie gm. Łęczyca na szerokości do 0,5 – 0,7 m od krawędzi jezdni
 • Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5cm
 • Szczegółowy wykaz odcinków objętych usługą przedstawiono w załączniku /Zakres przedmiotu zamówienia/

Czytaj dalej

Usługa przeprowadzki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzki w budynku przy
Al. Marsz. Piłsudskiego 8. 2. Przeprowadzka odbywać się będzie etapami, orientacyjnie począwszy od dnia 20 lipca 2015r.  do dnia 31 sierpnia 2015 r., w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00, oprócz sobót  i dni ustawowo wolnych od pracy.

Czytaj dalej

Budowa chodnika wraz ze zjazdami w miejscowosci Kraszewice

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika szerokości 1,5 mb z kostki betonowej szarej grubości 6 cm ograniczonego projektowanym krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm od strony jezdni, które należy dołożyć w brakującym miejscu, oraz obrzeżem betonowym 6x30x100 cm od strony istniejących działek.
Ponadto przewidziano remont zjazdów na posesję z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm do granicy pasa drogowego o szerokości zgodnej z rysunkiem. Ubytki powstałe przy krawędzi jezdni podczas układania krawężnika należy uzupełnić masą mineralno bitumiczną.
Całkowita powierzchnia projektowanego chodnika to 362 m2 natomiast zjazdów ok. 218 m2.. Długość projektowanego chodnika: 353 mb.

Obsługa spotkania Grupy Roboczej

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna spotkania Grupy Roboczej ds. KSOW, podczas którego
zostanie podsumowany okres programowania 2007-2013 oraz przedyskutowane zostaną założenia nowej
perspektywy finansowej, dla minimalnie 70 osób a maksymalnie 100 osób, w województwie łódzkim lub
mazowieckim, w odległości maks. 35 km od Rawy Mazowieckiej.
Spotkanie zaplanowano w dniach 17-19 czerwca 2015 roku.
Spotkanie skierowane jest do członków Grupy Roboczej ds. KSOW, Komisji Konkursowej ds. projektów,
przedstawicieli Sekretariatów Regionalnych i Sekretariatu Centralnego KSOW.
Forma spotkania
Pierwszy dzień (17 czerwca br.) – obiad – konferencja – kolacja – nocleg.
Drugi dzień (18 czerwca br.) – śniadanie – konferencja – obiad – spotkanie w terenie (w odległości do 60 km od
miejsca konferencji) – kolacja – nocleg.
Trzeci dzień (19 czerwca br.) – śniadanie – spotkanie w terenie (w odległości do 60 km od miejsca konferencji),
obiad grillowy na terenie, gdzie odbędzie się spotkanie w terenie.

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: inne
 • Miejsce realizacji: woj. łódzkie
 • Deadline:

  3 czerwca 2015r.

 • Link: www →
 • Składanie: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 00-930 Warszawa Wspólna 30