Przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych

Przygotowanie materiałów reklamowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby XI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wraz z dostawą do wskazanych siedzib Zamawiającego. Czytaj dalej

Opracowanie i wytworzenie graficznego raportu końcowego

Zamówienia publiczne do 30 tys EURO w Starostwie Powiatowym:

Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia dot. opracowania i wytworzenia graficznego raportu końcowego i jego wydruk.

Źródło: http://bip.powiat-tomaszowski.pl/content.php?cms_id=887

Przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjnej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Województwa Łódzkiego w Internecie, w tym:
- Obsługa strony Województwa Łódzkiego w serwisie społecznościowym Facebook polegająca na przygotowaniu narzędzi i materiałów promocyjnych w postaci treści (tekst, grafika, video) o charakterze promocyjnym, reklam, aplikacji oraz ich publikacja na profilu Zamawiającego, a także realizacja działań mających na celu pozyskiwanie ambasadorów marki oraz monitorowanie i badanie skuteczności prowadzonych działań, realizację wyszczególnionych wskaźników,
- Utworzenie oraz prowadzenie profilu Województwa Łódzkiego w serwisie Instargram. Dobór zdjęć oraz video, komunikacja z użytkownikami, organizacja konkursów, pozyskiwanie ambasadorów, monitorowanie i badanie skuteczności, realizacja wskaźników,
- Promocja Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem narzędzi z obszaru marketingu natywnego,
- Promocja Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem narzędzia reklamowego Google Adwords.