Świadczenie usługi restauracyjnej

Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 2015 roku w dniu 20 listopada 2015 r. dla 400 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Czytaj dalej

Świadczenie usług cateringowych podczas dwóch uroczystości organizowanych przez Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa w 2015r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas dwóch uroczystości organizowanych przez Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa w 2015 r. tj.: 1. Świadczenie usługi cateringowej dla 550 zaproszonych gości podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Weterana 2. Świadczenie usługi cateringowej dla 180 zaproszonych gości podczas finału Konkursu na najlepszych policjantów, strażaków PSP i strażaków OSP województwa łódzkiego w 2015 r.

Źródło: https://bip.lodzkie.pl/zamowienia-publiczne/item/3718-%C5%9Bwiadczenie-us%C5%82ug-cateringowych-podczas-dw%C3%B3ch-uroczysto%C5%9Bci-organizowanych-przez-biuro-ochrony-informacji-i-bezpiecze%C5%84stwa-w-2015r

 • Data ogłoszenia:
 • Branża: gastronomia
 • Miejsce realizacji: powiat brzeziński
 • Deadline:

  17.06.2015r.

 • Link: www →
 • Składanie: Podpisaną ofertę należy przesłać: - mailem na adres: a.deja@ozrss.pl (zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi załącznikami) lub - pocztą tradycyjną, kurierem lub - dostarczyć osobiście na adres: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
 • Data ogłoszenia:
 • Branża: gastronomia, usługi noclegowe
 • Miejsce realizacji: powiat brzeziński
 • Deadline:

  17 czerwca 2015r.

 • Link: www →
 • Składanie: Podpisaną ofertę należy przesłać: - mailem na adres: a.deja@ozrss.pl (zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi załącznikami) lub - pocztą tradycyjną, kurierem lub - dostarczyć osobiście na adres: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa