Dostawa nagród na potrzeby konkursów

Dostawa nagród na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprezy plenerowej pn.: „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego” w dniach 27-28 czerwca 2015 r

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia; dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych; dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gołębiewku, gm. Kutno, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54.

Zakup i dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego

Przedmiotem zamówienia są:

-komplet wyposażenia do utrzymania czystości,
-komplet doposażenia kuchni,
-komplet mebli i wyposażenia,
-komplet wyposażenia wypoczynkowego,
-komplet zabawek,
-komplet pomocy dydaktycznych,
-komplet artykułów plastycznych,
-komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.