Świadczenie usługi restauracyjnej

Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 2015 roku w dniu 20 listopada 2015 r. dla 400 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Czytaj dalej

Usługa druku książki dla UŁ

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku książki dla jednostki organizacyjnej UŁ. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie dla Pakietu nr 1 prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80% wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20% wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne.

Czytaj dalej

Przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych

Przygotowanie materiałów reklamowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby XI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wraz z dostawą do wskazanych siedzib Zamawiającego. Czytaj dalej