Usluga utrzymania czystości w budynkach i na posesjach

Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w budynkach i na posesjach wokół budynków Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://bip.cba.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieni/1244,Swiadczenie-kompleksowej-uslugi-utrzymania-czystosci-w-budynkach-i-na-posesjach-.html

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.