Erasmus+Młodzież

Działasz w organizacji pozarządowej, a może nią zarządzasz? Chcesz rozwijać swoje stowarzyszenie, wdrażać nowe pomysły i rozwiązania, szukasz ciekawych inspiracji? Skorzystaj z możliwości, jakie daje job-shadowing.

Czym jest job-shadowing?
Job-shadowing to rodzaj projektów, które polegają na wyjeździe do zagranicznej organizacji lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach. Idea tych działań przypomina staż krótkoterminowy. Istotne jest, aby projekt dawał wymierny skutek w postaci rozwoju zawodowego uczestniczącej w nim osoby i miał wpływ na zwiększenie jakości pracy organizacji. Najczęściej tego typu projekty trwają od kilku do kilkunastu dni (maksymalnie mogą trwać nawet 2 miesiące).
Co jest możliwe dzięki projektom job-shadowing?
Uczestniczenie w projektach tego typu niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą przełożyć się na późniejsze sukcesy w realizacji i organizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działania.
Jak zrealizować taki projekt?
Po pierwsze należy znaleźć organizację partnerską, w której będziemy realizować job-shadowing. Ważne jest, żeby poznać tę organizację – sprawdzić czym się zajmuje, w jaki sposób realizuje swoje pomysły, jacy ludzie w niej pracują. Warto również zastanowić się, w jaki sposób może przebiegać taka współpraca, co zyskamy dzięki realizacji takiego projektu.
Po nawiązaniu porozumienia z organizacją partnerską, kiedy już wiemy, że wspólna praca będzie miała pozytywny wymiar, przechodzimy do ułożenia programu job-shadowingu. Jest to bardzo istotny etap przygotowań, gdyż od niego zależy, czy wyjazd przyniesie nam rzeczywiste korzyści.
Następny etap to złożenie wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Akcji 1 – Mobilność osób pracujących z młodzieżą. Najbliższym terminem składania takich wniosków jest 1 października br. Po akceptacji wniosku, czeka nas już tylko wyjazd lub przyjęcie osoby (osób) z organizacji partnerskiej, a po zakończonym projekcie realizacja nowych pomysłów w naszej organizacji.
UWAGA!
Wnioski do Programu Erasmus+ mogą składać tylko organizacje, nie ma możliwości złożenia wniosku przez osobę fizyczną.
Co jest finansowane z programu Erasmus+?
W ramach programu Erasmus+ możliwe jest pokrycie wszystkich kosztów projektu typu job-shadowing. Dofinansowanie obejmuje koszty podróży (do maksymalnych wysokości określonych w „Przewodniku po Programie”) , koszty wsparcia organizacyjnego (w ramach którego pokrywane jest zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty związane z organizacją projektu). Ponadto osoby niepełnosprawne mogą starać się o dodatkowe wsparcie finansowe, umożliwiające im uczestnictwo w takim projekcie.

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/zdobadz-doswiadczenia-w-pracy-za-granica/

Możliwość komentowania jest wyłączona.