Usługa druku książki dla UŁ

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku książki dla jednostki organizacyjnej UŁ. Szczegółowy OPZ zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie dla Pakietu nr 1 prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80% wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20% wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne.

Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy i w zależności od jego potrzeb. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach asortymentu określonego w umowie jako zamówienie podstawowe.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się na stronie:

http://www.uni.lodz.pl/ouni/przetargi,zwiazane,1208

Możliwość komentowania jest wyłączona.