Świadczenie usługi restauracyjnej

Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego 2015 roku w dniu 20 listopada 2015 r. dla 400 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://bip-rcpslodz.pl/2015/51/1/

Możliwość komentowania jest wyłączona.