Przygotowanie materiałów reklamowych i promocyjnych

Przygotowanie materiałów reklamowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby XI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wraz z dostawą do wskazanych siedzib Zamawiającego.Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie:

https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=5594&expired=0

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.