Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia; dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych; dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego i ICT w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gołębiewku, gm. Kutno, 99-300 Kutno, Gołębiewek Nowy 54.

Możliwość komentowania jest wyłączona.