Zakup i dostawa wyposażenia oddziału przedszkolnego

Przedmiotem zamówienia są:

-komplet wyposażenia do utrzymania czystości,
-komplet doposażenia kuchni,
-komplet mebli i wyposażenia,
-komplet wyposażenia wypoczynkowego,
-komplet zabawek,
-komplet pomocy dydaktycznych,
-komplet artykułów plastycznych,
-komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.