Konkurs ofert w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. Wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób za pomocą kultywowania tradycji kulinarnych jako dziedzictwa kulturowego regionu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.