Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się poniżej, w pliku do pobrania:

bip_1363851802

Źródło: www.rcpslodz.win.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.