Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.efs.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca I Stopnia
Departament ds. PO Kapitał Ludzki
www.pokl.lodzkie.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca II Stopnia
pokl.wup.lodz.pl

 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – realizator projektu „JA-TY-MY”
www.wsparciespoleczne.pl

 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – partner projektu „JA-TY-MY”
www.opus.org.pl