W dniach od 26.06.2014 do 18.07.2014 w Miejskim Ośrodku Kultury im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 15 można oglądać wystawę prezentującą działalność spółdzielni socjalnych z terenu województwa łódzkiego. Wystawa, przygotowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zmŁodzi, ma na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej, która jest szansą na zatrudnienie dla osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” od 2002 r. wspiera ekonomię społeczną poprzez, m.in. udzielanie kompleksowej pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Od 2009 r. dzięki pracom Stowarzyszenia na terenie Łodzi i województwa łódzkiego powstało 29 spółdzielni socjalnych. Członkami spółdzielni socjalnej w co najmniej w 50% muszą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem spółdzielni socjalnej jest stworzenie miejsc pracy dla członków spółdzielni i ich powrót do aktywności na rynku i uregulowanego życia społecznego. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków, prowadząc przedsiębiorstwo w oparciu o wspólną pracę. Ponadto spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną – na rzecz swoich członków i środowiska lokalnego.