W dniach od 22.07.2014 do 19.08.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej 16 można oglądać wystawę prezentującą działalność spółdzielni socjalnych z terenu województwa łódzkiego.
Wystawa, przygotowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi, ma na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej, która jest szansą na zatrudnienie dla osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” od 2002 r. wspiera ekonomię społeczną poprzez, m.in. udzielanie kompleksowej pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Od 2009 r. dzięki pracom Stowarzyszenia na terenie Łodzi i województwa łódzkiego powstało 29 spółdzielni socjalnych.