Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej. Żadna ze złożonych w konkursie ofert nie spełniła wymogów formalnych.

Uchwała o unieważnieniu konkursu.

Źródło: ngo.lodzkie.pl