Urząd Marszałkowski wraz z Łódzkim Domem Kultury chcą wspólnie silniej wspierać organizacje pozarządowe z regionu. Najważniejszy  pierwszy krok to wymiana informacji. Aby stała się łatwiejsza na terenie ŁDK prowadzone będą regularnie dyżury pracowników Urzędu oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Miejsce dyżurów pracowników departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie jest przypadkowy, gdyż właśnie  w ŁDK ma siedziby wiele organizacji pozarządowych.

Teraz, w każdą środę od godz. 13, na zainteresowanych bezpośrednim kontaktem oczekiwać będą pracownicy samorządowi. Będzie można dowiedzieć się np. jakie są możliwe formy współpracy, zgłosić uwagi przedstawicielom urzędu odpowiedzialnym za obszary: zdrowia, polityki społecznej, kultury, sportu i turystyki, bezpieczeństwa czy porządku publicznego oraz integrację kombatantów. Dyżurował będzie koordynator UM WŁ ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W punkcie udzielane będą także porady radcy prawnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci kontaktu do Referatu, co pozwoli lepiej zaplanować obsługę Centrum.

Grafik dyżurów.docx

Wersja dla niesłyszących

Źródło: http://ngo.lodzkie.pl

ba0166c7a50d96eb270097f3f911e08a_XL