Spółdzielnię „Zgierska Nadzieja” założyły dwie Fundacje: „Twój Poranek” i „Człowiek i środowisko”. Zgierska Nadzieja powstała w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnia socjalna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółdzielnia „Zgierska Nadzieja” zawiązała się w 2013 r. i ma na celu prowadzenie działań usługowych w zakresie: rehabilitacji, usług porządkowych, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usług ubezpieczeniowych. Do zadań spółdzielni należy współpraca z Fundacją „Twój Poranek” i innymi Fundacjami w zakresie rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. „Zgierska Nadzieja” to spółdzielnia wielobranżowa, jej celem jest zmniejszanie bezrobocia, zatrudnianie osób niepełnosprawnych i działania przeprowadzane zgodnie ze statutem.

Spółdzielnia Socjalna "Zgierska Nadzieja"
Spółdzielnia Socjalna "Zgierska Nadzieja"
Zgierz 95-100, ul. Długa 29
42 716 42 42
http://zgierskanadzieja.pl/