Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza” istnieje od 2007 roku; powstała przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Spółdzielnia zajmuje się usługami poligraficznymi (tzw. małą poligrafią), a także usługami wydawniczymi. W latach 2009-2010 wydawała kwartalnik „KŁOS”, magazyn informacyjno-promocyjny projektu APAZ-2 (Autorski Program Aktywizacji Zawodowej), przygotowała także inne materiały promocyjne związane z projektem, jak również wykonała i aktualizowała jego stronę internetową. W latach 2010-2011 zajęła się przygotowaniem materiałów reklamowych i wydawaniem kwartalnika informacyjno-promocyjnego „WiP”, związanych z kolejnym projektem: „Wsparcie i Promocja” - jego celem był powrót na rynek pracy osób wykluczonych.

Spółdzielnia Socjalna Ksero Zawisza
Spółdzielnia Socjalna Ksero Zawisza
ul. Krawiecka 10 abc
91-836 Łódź
42 616 06 20
http://www.kserozawisza.pl/