Spółdzielnia Socjalna Verona istnieje od 01.10.2013r. Zakres działalności planowanej spółdzielni to głównie prace budowlane wykonywane za pomocą zakupionego sprzętu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Dodatkowo pracownicy fizyczni zatrudnieni przez spółdzielnię wykonują proste prace porządkowe takie jak : zamiatanie śmieci poremontowych lub po budowie, odśnieżanie śniegu, usuwanie śmieci / śniegu, grabienie i usuwanie liści, koszenie trawy, itp. Pomysł na założenie Verona Spółdzielni Socjalnej wynikał z następujących przesłanek, z jednej strony stworzenia przedsięwzięcia pozwalającego na stworzenie instytucji pozwalającej na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie, a z drugiej wynikający z zapotrzebowania rynku na zaproponowane przez spółdzielnię usługi na terenie miasta Łodzi.


Spółdzielnia Socjalna Verona
94-234 Łódź, ul. Legnicka 19
42 236 79 86