Stowarzyszenie, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, świadczy usługi dla organizacji pozarządowych, Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, spółdzielni socjalnych i Jednostek Administracji Terenowej. Są to przede wszystkim szkolenia i konsultacje w zakresie wdrażania nowych technologii, rozwiązań innowacyjnych, marketingu, komunikacji społecznej, projektowania graficznego i działalności wydawniczej (Projekt Kooperatywa.org). Stowarzyszenie prowadzi działalność publicystyczną, organizuje debaty, prelekcje, wykłady związane z szeroko rozumianą polityką społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu, aktywizacją obywatelską.

Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
ul. Piotrkowska 5
90-406 Łódź
tel: 42 630 22 18
http://soo.org.pl