Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy w Łodzi jest organizacją pozarządową utworzoną w 1993 roku, a od 2008 roku posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność głównie w środowisku dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach: • sportowej, realizowanej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; • rekreacyjnej i turystycznej, realizowanej poprzez zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze; • opiekuńczo-wychowawczej, realizowanej poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego, organizację obozów: sportowo – rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych oraz ferii zimowych. Nasza dotychczasowa działalność to m.in.: • organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla ok. 4900 osób. • dwukrotna organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi: 2000 i 2003 dla 1000 osób. • organizacja Igrzysk Inspektorialnych Młodzieży Salezjańskiej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w latach 2001, 2005 i 2006 dla 900 osób. • organizacja Festynu z Zdrowiu w ramach Dni Łodzi w 2007 roku, w którym brało udział ok. 2500 osób. • zdobycie tytułu Wicemistrza Świata w 2012 roku przez drużynę koszykarzy reprezentującą Stowarzyszenie podczas rozgrywanych w Krakowie Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej. • realizacja projektu "ZiP - Zdolni i Przedsiębiorczy" współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014, którego celem było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz aktywizacja społeczno – kulturalna skierowane do grupy 20 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 roku życia pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin zastępczych z terenu miasta Łodzi. • realizacja projektu "Dawna Łódź - gra terenowa dla mieszkańców", w ramach którego osoby dorosłe zapoznają dzieci i młodzież z zabawami z własnego dzieciństwa oraz dziedzictwem historyczno-kulturowym miasta Łodzi.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy
ul. Kopcińskiego 1/3, 90-242 Łódź
664 78 73 30
http://www.salos-lodz.sal...