Zajmujemy się świadczeniem usług społecznych. Obecnie prowadzimy rozmowy nt. zawarcia partnerstwa lokalnego nakierowanego na współpracę sektora biznesowego, samorządu oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Opoczna. Celem partnerstwa lokalnego będzie podniesienie osób długotrwale bezrobotnych za pomocą tworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego.


Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI
ul. Wyszyńskiego 2A
26-300 Opoczno
kom. 514 322 803
tel. 44 755 60 52 wew. 7.