Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi oferuje miejsca do zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi.

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Kopcińskiego 54
Łódź 90-032
Bursa Szkolna:
ul. Rodakowskiego 16
Łódź
42 674-14-25
http://www.lsps.free.ngo.pl/