Od września 2011 r. w Gołębiewie Starym nr 1 prowadzimy Punkt przedszkolny „Kraina Młodych Odkrywców” oraz "Akademię Przedszkolaka", w ramach których oferujemy usługi opiekuńcze. „Kraina młodych odkrywców”, to miejsce przyjazne dziecku, ciepłe, pogodne i rodzinne. Miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i ruchowo. Stwarzamy dzieciom możliwość poszerzania indywidualnych zdolności i zainteresowań. Uczymy je życia w grupie, szacunku dla starszych, opieki nad słabszymi oraz miłości do otaczającej nas przyrody.


Spółdzielnia Socjalna K-5
Gołębiew Stary nr 1
534 100 025
http://www.krainamlodycho...