SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JADEJ" została założona przez szóstkę Radomszczan, długotrwale bezrobotnych, którzy widząc aktualną sytuację na rynku pracy oraz możliwości na znalezienie zatrudnienia postanowili stworzyć spółdzielnię socjalną i wziąć sprawy w swoje ręce. Jest to pierwsza działająca w Radomsku - i jedna z dwóch w Polsce spółdzielni socjalnych - funkcjonująca na bazie modelu franczyzy społecznej. Założyciele spółdzielni uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja–Ty–My” z Łodzi w ramach projektu „PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk” oraz w szkoleniach w Szwecji organizowanych przez partnera projektu Europejską Sieć Franczyzy Społecznej (ESFN) – konsorcjum Vagen Ut!, gdzie zapoznali się z modelem przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego w oparciu o franczyzę społeczną.

Spółdzielnia Socjalna „JADEJ”
Spółdzielnia Socjalna „JADEJ”
ul. Sokola 5, 97-500 Radomsko
+48 500 05 90 27
http://sitodruk-jadej.pl/