Stowarzyszenie GOOD DAY jest organizacją pozarządową działającą formalnie od 2011 r. Wcześniej, bo już od 4 lat, działaliśmy jako grupa nieformalna, co uniemożliwiało w pełni wykorzystać nasz potencjał! Stowarzyszenie specjalizujące się we wspieraniu rodzin w trudnej sytuacji społecznej i życiowej oraz propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzież jak również animacją czasu wolnego na dziecięcych oddziałach szpitalnych. Nasza praca polega głownie na wspieraniu rodzin w ramach aktywizacji społecznej i organizowanej pomocy socjalnej dla naszych podopiecznych.

Stowarzyszenie Good Day
Stowarzyszenie Good Day
ul. Józefa 5/35, 92-204 Łódź
+48 506 141 260, +48 504 264 653
http://good-day.org.pl/