Jesteśmy grupą ludzi, która dostrzega problem wykluczenia cyfrowego, społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Znając ich potrzeby i posiadając wymagane kwalifikacje, postanowiliśmy rozpocząć działalność spółdzielni socjalnej, która ma za zadanie zmniejszać bariery w przestrzeni publicznej uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. Założycielami Spółdzielni Socjalnej FADO są: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki i Fundacja Subsidium z Łodzi, które cały czas wspierają nasze działania, służą radą i doświadczeniem. Tworzymy grupę ludzi młodych i ambitnych chcących łamać bariery architektoniczne, informacyjne. Nasze badania i audyty oparte są na działaniach wykonywanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Sami jesteśmy niepełnosprawni i na stałe współpracujemy z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, osobami mającymi problemy w poruszaniu się, słabowidzącymi, dyslektykami. Jesteśmy doświadczonymi testerami, którzy znając swoje możliwości i ograniczenia, potrafią świadomie badać dostępność i potrzeby grupy osób niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna „FADO”
Spółdzielnia Socjalna „FADO”
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
+48 42 231 30 36
http://www.spoldzielniafa...