Spółdzielnia socjalna Dom na Zdrowiu narodziła się z marzenia, by wykonywać pracę istotną społecznie, w przyjaznym i życzliwym środowisku. Powołało ją pięć osób w różnym wieku, o różnej płci, doświadczeniach życiowych i zawodowych. Główne przedsięwzięcie Spółdzielni to prowadzenie Prywatnego Ośrodka Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych. Działa on w Łodzi, przy ulicy J. Sułkowskiego 60, jest przeznaczony dla seniorów, także tych, którzy cierpią na zaburzenia otępienne i chorobę Alzheimera. Zapewniamy wszechstronną opiekę kompetentnej kadry – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 17.00. Ośrodek oferuje bogaty wachlarz zajęć, jednak szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenia usprawniające pamięć, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej oraz warsztaty kulturalno-twórcze pozwalające na wyrażanie uczuć poprzez działania kreatywne.

Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna
Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna
ul. Sułkowskiego 60, 94-307 Łódź
+48 882 088 555, +48 799 206 069
http://domnazdrowiu.pl/