Fundacja ChomONto angażuje się w działania mające na celu stymulowanie, wspieranie i promowanie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez technologie IT i edukację. Obecnie działamy w zakresie projektowania, tworzenia i promowania aplikacji społecznych: http://aplikacjespoleczne.pl Najważniejsze cele, dla których fundacja powstała i funkcjonuje, związane są z pojęciami aktywizacji, przedsiębiorczości, innowacyjności, edukacji, integracji społecznej, demokracji, świadomości obywatelskiej, społeczności lokalnych, wolontariatu i organizacji pozarządowych. Przy pracy przyświecają nam między innymi zasady: świadomości podejmowanego ryzyka, lokalnej koncentracji działań, pracy nad ogarnialnymi kawałkami realizacji, przypisania lidera, prostoty efektu, dzielenia zasobów, dzielenia wiedzy i obrazowej prezentacji.

Fundacja ChomONto
Fundacja ChomONto
ul. Ogniskowa 10/8, 93-329 Łódź
+48 794 790 958
http://chomonto.pl