Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej powstał w 2001 roku. Zatrudniamy 32 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Naszą misją i priorytetowym zadaniem jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla jak największej liczby naszych niepełnosprawnych pracowników.

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Mikołaja Gogola 12
92-513 Łódź
42 673 05 35
http://www.zaz.com.pl