Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki od 1989 roku, czyli od chwili swego powstania aktywnie wspiera wszystkie działania mające na celu rehabilitację zawodowo-społeczną osób niepełnosprawnych chorujących na padaczkę oraz ich rodzin, ale nie tylko. Pomaga wszystkim osobom chorującym, potrzebującym wsparcia i pomocy niezależnie od rodzaju niepełnosprawności oraz sytuacji życiowej. W 1991 r. siedziba Oddziału została przeniesiona do Ozorkowa. Członkami Stowarzyszenia są: ludzie chorzy na padaczkę, opiekunowie i członkowie, rodzin ludzi chorych, członkowie wspierający –osoby fizyczne i prawne.

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
ul. Sikorskiego 30/62
(siedziba: ul. Kościuszki 31)
95-035 Ozorków
042 277 17 73
http://www.pslcnp.pl